Dioxines

Dioxines en (niet)dioxine-achtige PCB’s zijn stoffen die via het milieu in ons voedsel terecht kunnen komen, bijvoorbeeld bij de verbranding van afval.

Dioxines

05 juli 2021

Ze zijn geur- en kleurloos, maar wel schadelijk voor de volksgezondheid. Als kippen scharrelen en pikken in de bodem, is dat een risico voor de opname van deze stoffen, die daarna in de eieren terecht kunnen komen. Klik hier voor meer tips van IKB Ei in het voorkomen van deze stoffen in de uitloop. Klik hier voor een onderzoek van de Wageningen Universiteit in 2008 naar de beheersing van dioxines in eieren van leghennen met buitenloop.

Protocol voor het uitvoeren van onderzoek op dioxine en (niet)dioxine-achtige PCB’s bij leghennenbedrijven (origineel bestand):

Kolonie + scharrel

Onderzoek 1x per 2 legrondes van elke stal apart en aan het eind van de legronde. Totaal 20 geprinte eieren laten onderzoeken, aanleveren in doosjes van 6-10 eieren per doosje. Indien stallen op een locatie hetzelfde huisvestingssysteem hebben, hetzelfde voer van dezelfde samenstelling en leverancier, dan kunnen de monsters van verschillende stallen worden samengevoegd tot een mengmonster van 20 eieren totaal.

Vrije uitloop + biologisch

Onderzoek elke legronde tussen leeftijd 30-45 weken op totaal 20 geprinte eieren per stal. Ook hier geldt dat als stallen op een bedrijf hetzelfde huisvestingssysteem hebben, met hetzelfde voer van dezelfde samenstelling en leverancier, de monsters tot een mengmonster van 20 eieren totaal kunnen worden samengevoegd. Als er zowel scharrel als uitloop koppels zijn, met voer van dezelfde samenstelling en leverancier, volstaat in de eerste instantie met alleen onderzoek van 20 eieren van het vrije uitloop koppel.

Gemengd bedrijf scharrel- en uitloop koppels

Als er zowel scharrel als uitloop koppels zijn, met voer van dezelfde samenstelling en leverancier, volstaat in de eerste instantie met alleen onderzoek van 20 eieren van het vrije uitloop koppel.