Bedrijfsadvies

Poultry Vets stelt zich tot doel om, in nauwe samenwerking met de pluimveehouder, te streven naar het optimaliseren van het bedrijfsresultaat op het pluimveebedrijf.

Bedrijfsadvies

In dit bedrijfsadvies hebben de bedrijfsbezoeken een centrale plaats. Op basis van de bedrijfshistorie, de hokbeelden, de eventuele klachten, de sectie en het aanvullend onderzoek wordt een advies uitgebracht dat geheel op maat gesneden is voor elke situatie. Voor de preventie van de belangrijkste ziektes zorgt Poultry Vets voor uitgekiende vaccinatieprogramma’s. Deze programma’s worden voortdurend gecontroleerd op effectiviteit en bijgesteld aan de hand van de bekende ziektedruk in de omgeving. Maar de begeleiding gaat verder. Het hele management rond de dieren wordt meegenomen in de advisering. Van opvang, voerstrategie, water, klimaat tot hygiĆ«ne, alles wordt continue tegen het licht gehouden en waar nodig worden adviezen ter verbetering aangedragen.

Onafhankelijk advies

Poultry Vets is altijd bereid om een onafhankelijk bedrijfsadvies te geven al of niet in samenspraak met uw bedrijfsdierenarts. Problemen zijn vaak zeer complex en door een onafhankelijk en objectief oordeel kunnen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van een complex probleem.

Bedrijfsadvies kalkoenen

Kalkoenbedrijven worden in het algemeen intensief begeleid omdat het moeilijke dieren zijn qua management en ook ziektegevoelig. Daarnaast ligt het relatief hoge antibioticumgebruik sterk onder de loep van de overheid. Door een intensieve begeleiding proberen we het management te verbeteren en daarmee het antibioticumgebruik te reduceren. Door intensief onderzoek van kalkoenen wordt duidelijk welke infectiedruk er speelt op een bedrijf en daarmee kunnen entschema’s aangepast worden. Hiermee worden goede resultaten geboekt. Ook wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van probiotica om te zorgen voor een goede en stabiele darmgezondheid. Hiermee is vaak veel secundaire trammelant te voorkomen.

Heeft u vragen?

Bel of mail ons, wij helpen u graag verder!

+31 85-2732999

Contactformulier

Basisschool voor leghennen

31 augustus 2020

Sanne neemt een kijkje bij opfokbedrijf van Avendonk, een Basisschool voor leghennen  

Lees meer Nieuwsoverzicht