Fotoserie: “De Zweeuwse kip”

Op het bedrijf Noordhoek Broilers BV in Wolphaartsdijk (Zeeland) houdt de familie Noordhoek "de Zeeuwse kip".

Fotoserie: “De Zweeuwse kip”

30 oktober 2019

Op het bedrijf Noordhoek Broilers BV in Wolphaartsdijk (Zeeland) houdt de familie Noordhoek (op de foto: Henk en Boris Noordhoek) circa 70.000 vleeskuikens in 3 stallen. De vleeskuikens worden gehouden volgens het 1-ster concept van het Beter Leven Keurmerk. Drie jaar geleden is het bedrijf omgeschakeld van reguliere vleeskuikens naar 1-ster kuikens, omdat Henk en Boris voor de verdere toekomst graag voor de Nederlandse markt wilden produceren. Sinds kort hebben ze dit extra kracht bijgezet door het ontwikkelen van De Zeeuwse Kip, waarbij er met name gefocust wordt op regionale afzet.

Het bedrijf richt zich voornamelijk op de vleeskuikens. Daarnaast ondersteunt de akkerbouw de rantsoenering van de kuikens. Op deze foto zie je de drie vleeskuikenstallen met overdekte uitloop. Tussen de stallen staan de voersilo's en de uitgebreide voerkeuken. Onderdeel van het ontwikkelde eigen merk is het gebruik van regionale grondstoffen.

De voerkeuken op het bedrijf is uitgerust met een cracker, waardoor de gebruikte grondstoffen gebroken kunnen worden. In een eerder stadium is er al geïnvesteerd in de cracker om naast hele tarwe ook gebroken tarwe te kunnen voeren. Doordat er naast tarwe nu ook andere grondstoffen gebruikt worden, kan de cracker optimaal ingezet worden.

In overleg met de nutritionist van voerfirma De Hoop uit Zelhem wordt er nauwgezet gerekend om het voer te optimaliseren. De Hoop levert het volledige startvoer van de kuikens en daarna een geconcentreerd kernvoer. Afhankelijk van de leeftijd van de kuikens en de beschikbare grondstoffen bij Noordhoek, wordt de voersamenstelling berekend. Van alle afzonderlijke grondstoffen zijn analyses gedaan om met de juiste nutritionele waardes te kunnen rekenen. Belangrijke grondstoffen zijn uiteraard tarwe en maïs. Afgelopen zomer zijn er erwten gevoerd in het rantsoen, maar op dit moment zijn de erwten vervangen door veldbonen.

In de stal hebben de kippen extra verrijkingsmateriaal in de vorm van zitstokken. De zitstokken hebben bij de opstart een extra functie, omdat hierop de broedlades met eieren geplaatst worden. Al meerdere jaren wordt de nabroed van de kuikens met succes uitgevoerd op het bedrijf van de familie Noordhoek. Met het opstarten van De Zeeuwse Kip zijn de oorspronkelijke stellingen voor de broedlades vervangen door de zitstokken.

Naast de verplichte verrijking zoals voorgeschreven door het 1-ster Beter Leven Keurmerk, wordt er extra verrijking toegepast voor De Zeeuwse Kip. De extra verrijking bestaat uit de zitstokken, ruifjes in de uitloop met luzerne, pikstenen en picknickplaatsen onder de voerlijn om nog extra scharrelgedrag te stimuleren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de aankleding van de uitloop in de vorm van dennenboompjes.

De begeleidende dierenartsen van Poultry Vets op dit bedrijf zijn Sible Westendorp en Maarten van den Berg. Het bedrijf heeft een hoge gezondheidsstatus. "Het feit dat het bedrijf is gelegen in een gebied met weinig pluimvee is niet de enige reden voor de hoge gezondheidsstatus. Een belangrijke factor hiervoor is ook de zorg en aandacht die Henk en Boris steeds hebben voor de kuikens," aldus Maarten van den Berg. Sible Westendorp kan dit bevestigen: "Henk en Boris besteden extra aandacht aan de opstart van de kuikens door het temperaturen van de broedeieren en de kuikens. Dit betaalt zich terug in de algemene diergezondheid."

Het werken met een geconcentreerd kernvoer heeft consequenties gehad voor de darmgezondheid. In eerste instantie werd er gewerkt met anticoccidiose middelen in het kernvoer. Hierbij waren er tijdens de ronde echter wel te veel verschijnselen van coccidiose. Mogelijk was de opname van de hoeveelheid gram kernvoer per kuiken dusdanig verschillend dat er over de gehele koppel onvoldoende bescherming bewerkstelligd werd. Sinds afgelopen ronde is er daarom geschakeld naar een coccidiose enting direct na uitkomst van de eieren. De eerste resultaten hiervan zijn boven verwachting.

Het ontwikkelen van De Zeeuwse Kip is door de familie Noordhoek professioneel aangepakt. In overleg met de slachterij en de poelier is er gekozen voor het verkopen van diepgevroren producten. De professionele verpakking sluit perfect aan bij de uitstraling die het bedrijf wil uitdragen. Naast de certificering volgens het 1-ster Beter Leven Keurmerk, zijn de producten van De Zeeuwse Kip gecertificeerd volgens het Zeker Zeeuws Keurmerk.

De afzet van de producten van De Zeeuwse Kip gebeurt via lokale verkooppunten. Het assortiment bestaat uit kipburger met zeekraal, kipschnitzel, vleugels, karbonade, dijenvlees, drumsticks en kipfilet. Potentieel geïnteresseerden kunnen terecht op www.dezeeuwsekip.nl. Op deze website is alle informatie te vinden en bovendien de verkooppunten.

Op het bedrijf Noordhoek Broilers BV in Wolphaartsdijk (Zeeland) houdt de familie Noordhoek circa 70.000 vleeskuikens in 3 stallen. De vleeskuikens worden gehouden volgens het 1-ster concept van het Beter Leven Keurmerk. Drie jaar geleden is het bedrijf omgeschakeld van reguliere vleeskuikens naar 1-ster kuikens, omdat Henk en Boris voor de verdere toekomst graag voor de Nederlandse markt wilden produceren. Sinds kort hebben ze dit extra kracht bijgezet door het ontwikkelen van De Zeeuwse Kip, waarbij er met name gefocust wordt op regionale afzet.

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/223925-fotoreportage-de-zeeuwse-kip/